svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Jak správne svařovat

Jak správně svařovat

Činnosti před svařováním, v průběhu svařování a po skončení stanoví jeho průběh. Určuje se metoda svařování, materiál, který je základní, přídavný a pomocný, sloužící k přípravě svařovaných ploch, přehřívání, čili teplotu, skladbu svarových housenek a vrstev svaru, tepelné zpracování po svařování a také použité zařízení. Každá svařovací metoda je jiná, specifická, a proto pro každý typ svařování musí pověřit osoba, která projde specifickým školením.

Pro každý typ materiálu je jiný postup svařování, protože každý materiál má jiné vlastnosti.

Svařování oceli

Ocel je materiálem, který je náchylný na praskání. Toto praskání je způsobované vodíkem. Stejně často vytváří zakalené mikrostruktury. Předehřátí tohoto typu materiálu by mělo být na teplotu 200-250 ° C.

Vedle základního typu oceli existuje i modifikovaná ocel, která se od standardního typu odlišuje přidáním prvků jako je vanad, niob, dusík, nikl. Pomocí těchto prvků se obohacují vlastnosti a vzniká tak vyšší odolnost proti tlaku vodíku. Zlepšení vlastnosti, ať už krátkodobé nebo dlouhodobé má vliv na tvorbu nitridů.

Svařování nerezu

Při svařování nerezu je nutné brát v úvahu především čistotu v oblasti svaru. Tím se omezí přístup prvků, které způsobují trhliny za tepla, jako například sira. Je také nutné zamezit velkým tloušťkám stěn a velkému přehřátí svarové lázně.

Je tedy nutné dělat krátké housenky. Kořen by měl být proveden s dostatečně velkým průřezem aby se zamezilo trhlinám v podélném směru.

Svařování hliníku

Svařování hliníku, stejně jako jeho slitin, je možné všemi možnými způsoby, od obloukového svařování, až po svařování tlakem za studena. Problémem při jeho svařování je pórovitost svarů, náchylnost na vznik tepelných trhlin v svarových spojích a výrazný pokles pevnosti spojů při tvrzených litinách.

Svařování litin

Litiny se považují za velmi křehké materiály. Z tohoto důvodu se litina často leguje nebo tepelně opracováva. O svařitelnosti litiny rozhoduje obsah uhlíku. Existují typy litin, které se svařují při dodržení určitých podmínek zcela běžně, ale jsou i takové, které se svařovat nedají, například bílá litina.

Když je litina v provozu, často díky své pórovitosti nasákne olejem nebo jinými kapalinami. Proto je třeba tento materiál velmi dobře před svařováním odmastit. Při svařování šedé litiny, je nezbytné svařovat pouze v krátkých housenkách, ihned temovat kladivem s kulatým nosem, a další housenku dělat až ve chvíli, kdy jsme schopni na svaru udržet holou ruku.