svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Vizuální kontrola

Nedestruktivní kontrola svarů-vizuální kontrola (zraková)

svarovani metodou mag vizualni kontrola procesu svarovaniTato metoda je jednou z nejjednodušších, která spočívá ve vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, odlitků, výrobků nebo výkovků.

Základem této metody jsou znalosti pracovníka, který kontrolu provádí, o problematice kontrolovaného objektu, o předpokládaných vadách a jejich možných polohách. Nutností je i znalost měřicích technik pro zjištění parametrů závad a znalosti pro hodnocení nálezů.

Přímá kontrola

Jde o kontrolu přímou, kde se zkoušený povrch prohlíží jen okem či lupou, zrcátkem, mikroskopem, svarový měrkou Cambridge, atd. ..

Nepřímá kontrola

nebo o kontrolu nepřímou, která se provádí pomocí optických zařízení jako jsou endoskopy a světelné vlákna. Ohebné endoskopy bývají vybaveny možností dálkového ovládání pohybu koncové části pro snadnější zavádění. Nevýhodou je rastrování obrazu, které je způsobeno použitím omezeného počtu vláken. Je možné ho eliminovat pouze použitím kvalitních a moderních fibroskopy. Orientace v prostoru vyžaduje zkušenou obsluhu.
Vizuální kontrola se používá ke zjišťování povrchových necelistvostí jako jsou trhliny, koroze a pórovitost; porušení prvků ocelových konstrukcí.
Tato kontrola se používá pro hodnocení charakteru, druhu a rozsahu těchto vad. Jejím prostřednictvím se také ověřuje splnění podmínek předepsaných pro úpravu povrchů při následných nedestruktivních zkouškách.