svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Kontrola ultrazvukem

Zkoušení materiálů a svarů ultrazvukem

kontrola ultrazvukem

Vnitřní chyby rozměrných výkovků či polotovarů, které není možné prozařovat se zjišťují pomocí zkoušení ultrazvukem. V současnosti tato metoda shrnuje nejen kovové materiály nebo i ty nekovové, či kompozitní. Její využití je hlavně v oblasti tlakových zařízení, výstavbě produktovodů, v automobilovém a leteckém průmyslu.

Touto metodou se zjišťují plošné a objemové chyby, jako jsou bubliny, póry, nepřevařené části, atd … Co se týče plošných chyb jsou to zejména trhliny, zdvojení, póry, shluky pórů a pod.

Umožňuje i zjištění tloušťky materiálu, či úbytku materiálu vlivem koroze, abraze, či kavitace. V rámci této metody se využívá přechod ultrazvukového vlnění pružným homogenním materiále

m. Když vlnění prochází materiálem, dochází ke zmenšování jeho intenzity a amplitudy kmitů. Při nárazu vlnění na rozhraní dvou prostředí, přijde k odrazu a lomu vlnění. Základem většiny těchto technik je měření ultrazvukové energie, která projde materiálem.

I když existují pokročilé metody technik zkoušení, jakož i zobrazování, není při ultrazvukovém zkoušení možnost získání věrného obrazu chyb, který by ukazoval skutečnost. Důvodem je to, že reálné vady materiálu mají často menší rozměry než průměr samotného ultrazvukového svazku. Pokud se ultrazvuk používá pro zjišťování materiálových vad, pak jeho četnost nesmí být volena libovolně. Volit by se měla tak, aby zjištěné chyby představovaly překážku v šíření vlnění. To úzce souvisí s citlivostí kontroly. Velikost zjištěných přirozených chyb pomocí odrazové metody se vyhodnocuje pomocí umělých chyb nebo měřítek, které se umísťují tak aby byly ve stejné vzdálenosti jako chyba přirozená.

Výhodou zkoušení ultrazvukem je její ekonomičnost. Za nevýhodu se považuje skutečnost, že hodnocení rozměrů malých chyb je nutné vyjadřovat náhradní velikostí.