svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Sváření TIG

svareni tigSvařování metodou TIG

Touto zkratkou se označuje svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící elektrody a ochranné atmosféry inertního plynu. Elektrický oblouk hoří mezi netavící se elektrodou a základním svařovaným materiálem. Elektroda tedy musí být vyrobena z takového materiálu, který je odolný vůči velmi vysokým teplotám. Této podmínce vyhovuje wolfram, kdy je wolframová elektroda upnuta v hlavici TIG hořáku pomocí kleštiny. Přes ni se do elektrody také přenáší svařovací proud. Hořák je také opatřen hubicí přes kterou proudí plyn a ten vytváří inertní ochrannou atmosféru.

Takové svařování je možné dělat buď roztavením a slitím základním materiálů nebo pomocí přidání přídavného materiálu, který má podobné složení jako základní materiál. TIG svařování je možné dělat ručně, polo automatizovaně, či roboticky.

Největší výhodou tohoto typu svařování je výborná kontrola nad svařovou koupelí. Jedná se tedy o velmi precizní metodu. Svařovat je možné i bez přídavného materiálu. Tato metoda svařování zaručuje 100% shodu svařovaného kovu a základního materiálu. Dobrou vlastností TIG svařování je i tvarování svarové housenky na povrchu i kořene, a také dobré operativní vlastnosti TIG v různých polohách.

Svařovat touto metodou je možné i velmi tenké materiály a to z důvodu použití malých proudů. V extrémních případech je možné použití speciálních zdrojů a hořáků a tak se dají svařovat i kovové fólie či šperky.

Nevýhodou této metody svařování je technická náročnost na zařízení, zejména při svařování střídavým proudem. Takové zařízení je pak i ekonomicky nákladnější. Další nevýhodou je i nízká produktivita. Zejména při ručním svařování je tato metoda velmi pomalá, a to kvůli preciznosti, která je na druhé straně jeho největší výhodou.

Svařování TIG se používá při náročném svařování kořenových vrstev potrubí, při svařování trubek kotlů v rámci energetického průmyslu, při tvarovou složitějších konstrukcích, zábradlích, žebřících či kovovém nábytku kdy je důraz kladen na jeho dekorativnost. Tato metoda svařování se využívá i při speciálních materiálech.