svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Specifikace svářecího postupu-1.část (WPS1)

Dokumentace pro sváření WPS – 1. část

zvareci dokumentace welding-procedure specificationV angličtině tato zkratka znamená Welding Procedure Specification. V češtině jde o specifikaci svařovacího procesu. Jinými slovy jde o návod jak udělat konkrétní svarový spoj. Tento dokument je důležitou součástí certifikovaných systémů řízení jakosti, ať už obecných nebo těch které se řídí normami řady ISO 9000.

Stanovení a schvalování těchto postupů je u nás děláno v souladu s evropskou normou ČSN EN 288. Později se začaly nahrazovat mezinárodními normami ČSN EN ISO 156xx. Nicméně původní normy stále zůstávají v platnosti. Každý WPS dokument musí být vypracován v rámci formuláře, který je v souladu s příslušnou normou. Norma předepisuje to co musí daný formulář obsahovat, konkrétně grafické znázornění je pak libovolné.

Postup svařování, který je dáván do formuláře, je nutné dávat ještě ověřit a schválit. Čili pouze správným vyplněním formuláře ještě není vytvořena plnohodnotná WPS, ale jen pWPS, čili předběžná WPS. Předběžná WPS se stane plnohodnotnou až po schválení navrhovaného postupu. Schvalování se provádí na základě:
– Použití certifikovaného svařovacího materiálu
– Odkazu na normalizovaný postup svařování
– Před výrobní zkoušky svařování
– Zkoušky postupu svařování
– Předchozí zkušenosti výrobce

O kvalifikací postupu svařování se provede záznam WPQR. Ten má formu protokolu, který obsahuje všechny potřebné údaje, potřebné pro kvalifikaci pWPS.

Když se ověřuje svařovaná vzorek ve zkušebně, zapisují se do WPQR hodnoty mechanických zkoušek. Ovšem pouze pokud jsou tyto zkoušky úspěšné. Když se číslo příslušné WPQR zapíše do původní pWPS, stane se z této SWPS kvalifikovaná, čili jinými slovy schválena WPS.