svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Kontrola procesu svařování

NedNDT kontrola svareniestruktivní kontroly a zkoušky svarů

Svary např. tlakových nádob v plynárenském průmyslu, nebo tlakových nádob nákladních aut, bývají namáhané tlakem plynu, ropy, vody a proto musí projít i nedestruktivní zkouškou-NDT zkouškou svaru.

Zjišťování povrchových chyb svarů a materiálů

Mezi základní zkoušky NDT patří vizuální kontrola, která předchází všem ostatním zkouškám – VT (vizual testing). Tato může být provedena buď přímo (pouhým okem, lupou), nebo nepřímo (pomocí např.. fibroskopu nebo s pomocí kamer). VT, PT-kapilárními metodami, MT-magnetickou práškovou metodou, jedná se o zkoušky, kterými zjišťujeme povrchové vady svarů a materiálů. RT-zkoušení prozařování, UT-ultrazvukem-jde o zkoušky, které zjišťují vnitřní vady svarů a materiálů. VT-jelikož předchází všem ostatním metodám kontroly, bývá v rozsahu 100 procent, ostatní NDT zkoušky (jejich druh, rozsah 0-100percent), určí konstruktér, např.. podle namáhání svaru tlakem nějakého média.
Z důležitých svarů tlakových nádob se svařují tzv. kontrolní desky svařovacích spojů a z nich se ve zkušebnách dělají zkoušky svarového spoje. Tyto kontrolní desky musejí být vyrobeny za stejných podmínek jako svary tlakových nádob.

Více namáhané svary, nebo z hlediska možnosti deformace svařence, na těchto svarech bývá provedeno žíhání na odstranění vnitřních pnutí. Tím se zmenší vnitřní napětí ve svarech a předejde se např.. prasknutí svaru. Svarové spoje se provádějí podle-svařovacího plánu, který vytvoří svářecí inženýr, technolog.
Svařovací plán obsahuje např.: číslo svařovacího postupu (WPS, WPQR), číslo svaru, metodu svařování (Mig, Tig), typ svarového spoje (tupý, koutový), teplotu před ohřevu … atd.. Ve WPS se svářeč např.. dozví, jaký má při svařování použít svařovací proud, napětí, přídavný materiál, velikost svaru, vzdálenost elektrody – špičky od základního materiálu. Nevyhovující svary se musí opravit (např. vybroušením chyby svaru bruskou) podle nového svařovacího postupu a přejít týmiž zkouškami (např. VT, RT ..), jako původní svary, až po vyhovující opakované zkoušce může být uvolněn pro další použití.