svářecí metody,  kontrola sváření, elektrody, svářečky
DOMÉNA svareni.eu je na prodej : cena 7500 Kč , více info na info@svareni.eu .
Lajkněte na Facebook, klikněte na link, nic Vás to nestojí... Děkujeme za podporu...

Magnetická kontrola

Magnetická nedestruktivní kontrola materiálu

magneticka nedestruktivni kontrola svaru

Takovéto zkoušení materiálu se používá při zjišťování plošných závad jako jsou trhliny, studené spoje nebo zaválcované šupiny. Ty jsou umístěny na povrchu nebo těsně pod povrchem zkoušeného materiálu.
V místě vady je nutné zkoušený předmět zmagnetizovat. To se musí udělat kolmo na směr zjišťovaných necelistvostí. Jedním ze způsobů je pólová magnetizace kdy se na koncích nebo částech zkoušeného materiálu vytvářejí magnetické póly, a to buď trvale nebo na určitou dobu. Toto magnetické pole je většinou rozloženo v podélném směru. Druhým způsobem je cirkulární magnetizace kdy se používá magnetických účinků elektrického pole. Toto pole vytváří uzavřené dráhy, jejichž roviny jsou kolmé ve směru elektrického proudu.
Dostatečnost intenzity použitého magnetického toku, vhodnost zvolené magnetizační metody a vlastnosti magnetických suspenzí se musí prokázat. K tomu slouží různé kontrolní tělesa, kde se jejich zmagnetizování ověřuje vysledováním chyb v různých hloubkách nebo směrech.
Při magnetizaci rovnoměrným proudem je rovnoměrně zmagnetizovaný celý průřez. To umožní i zjištění pod povrchových vad. Nevýhodou zde je vyšší hodnota zbytkového magnetismu, který pak může negativně ovlivnit životnost ložisek nebo proces svařování. Právě z tohoto důvodu se po vykonání zkoušky může vyžadovat následná demagnetizace.

Tato zkouška se provádí na svarech a materiálech, výrobcích, odlitcích nebo výkovcích. Je možné ji dělat na montážních pracovištích i přímo ve výrobních závodech.